ZİRAAT BANKASI

50.000.-TL’ ye kadar AYF Destekli  ‘’ Genç Girişim Kredisi’’

 • T.C Ziraat Bankası kredilendirme ilkelerine uygun
 • Çek Kullanım yasağı kapsamında olmayan,
 • Karşılıksız çeki olmayan ve/veya açık protestoları bulunmayan,
 • Kredileri Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarında bulunmayan,
 • Devlet taahhütlerine girmeleri yasaklanmayan, iflas ve konkordato ilan etmemiş, ticaretten men edilmemiş,
 • Çalışan sayısı 10 kişiden az ( Maksimum 9 kişi )
 • Yılsonu net satışları 2 milyon EURO karşılığı TL’ den az,
 • Faaliyet süresi en az 1 en fazla 5 yıl

İstenen Evraklar,

Müşteri / ortaklarının kimlik belgesi (nüfus cüzdanı/ ehliyet/pasaport) fotokopisi, adres tevsik belgesi (elektrik/su/telefon faturası)

 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve değişiklikleri içeren) veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Gazetesi
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Temsile yetkili kişilerin/kefillerin Noter Onaylı İmza Sirküleri
 • Varsa taşınmazların tapu fotokopileri, taşıtların ruhsat fotokopileri alınır.
 • Varsa faaliyet konusu dışında elde edildiği belirtilen gelirleri tevsik edici belgeler
 • Vergi Levhası
 • Son üç yıllık döneme ait; Bilanço ve Gelir Tablosu veya İşletme Hesap Özetinin Vergi Dairesi/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir onaylı sureti,
 • Çalışan sayısını gösteren belge/belgeler (SGK Beyannamesi vb.)

Ödeme ve Faiz seçenekleri,

 1. Bankamız Cari faiz oranı üzerinden % 20 faiz indirim yapılarak kullandırılacaktır.
 2. Asgari 36 ay, azami 60 ay olarak kullandırılacaktır.
 3. 6 aya kadar anapara ödemesiz/faiz tahsilatlıdönem seçilebilir.
 • Tüzel Firmalar için sektör sınırlaması yoktur.
 • Şahıs firmaları için,

      Odamıza Kayıtlı aşağıdaki meslek gruplarına kredi verilmektedir

 1. Su Tesisat Tamir Yeri
 2. Elektrikçi
 3. Bisiklet Tamir Yeri
 4. Tabelacı
 5. Oto tamircisi
 6. Matbaa
 7. Oto elektrik
 8. Oto kaporta
 9. Oto boyama
 10. Oto egzozcu
 11. Sıhhi tesisatçı
 12. Mermer İşlemeciliği
 13. Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri ( metal yangın merdivenlerin kurulumu dâhil )
 14. Demir doğramacılığı
 15. Demircilik
 16. Demir kapı, pencere vb. İmalatı
 17. Kaynakçılık / Tornacılık
 18. Açık Profillerin nervürlü levhaların ve sandviç panellerin soğuk şekillendirme veya katlama yöntemi ile imalatı
 19. Oto Korkuluk Bariyer imalatı
 20. Tarım Orman Makinalarının Bakım Onarım İmalatı
 21. Oto Anahtar İmalatı Ve Kilit Tamiratı
 22. Halı -Koltuk Temizleme/Yıkama İşi
 23. Oto Lastik Satış, Onarım, Sökme-Takma
 24. Otomobil Yedek Parça Satışı