ODAMIZA KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

1- Kütahya Esnaf Sicil kaydından sonra verilen sicil evraklarının fotokopileri (kapaklı dosya ve dilekçe ile)

2- İkametgah İlmuhaberi

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- (3) Adet Fotoğraf

5- Ustalık Belgesi Fotokopisi

6- Basit usulde vergiye tabii ise fatura ve perakende satış fişi bedeli