1952 yılında Demirciler Derneği olarak kurulan, 17.07.1964 tarihinde 507 sayılı yasa ile 04.08.1964 tarihinde yürürlüğe giren teşkilat kanunumuz 1965 yılında intibak edilmiş, 17.05.1991 tarih ve 3741 sayılı kanun ile dernek ismi Meslek Odasına dönüştürülmüştür. Odamız kurulduğu günden bu zamana kadar esnaf ve sanatkârımızın hak ve menfaatlerini savunmada büyük rol almaktadır. Şu an odamızın 1444 üyesi bulunmakta olup, bunların 348’i faal durumdadır. Odamız birçok meslek dalını bir araya toplamış bulunmaktadır. Üyelerimizin yeniliklere, teknolojiye ayak uydurabilmeleri için yurtiçinde düzenlenen fuarlara odamız tarafından geziler düzenlenmektedir.Üyelerimiz arasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla odamız lokalinde helva günü v.b. çeşitli eğlenceler düzenlenmekte, üyelerimizin birbirleriyle kaynaşması sağlanmaktadır. Odamız; ihtiyacı olan üyelerimize makine, alet-edavat almalarında yol gösterici olmaktadır. İhtiyaç duyulan mesleklerde seminer, konferans ve bilgi sağlanması için gerekli işlemleri yapmaktadır. Odamız üyelerinden iş kazası, yangın, sel ve doğal nedenlerden zarar gören esnafımıza odamız yardım fonundan yardım edilmektedir.

ODAMIZ FAALİYETLERİNİN ANA BAŞLIKLARI

1- Odamız Tarihçesi

2- Uygulamalı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Salonu

3- Zeka (Zafer Kalkınma Ajansı) Lokali

4- Selçuklu Cami

5- Ticari İş Yerleri

6- Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (304 adet iş yeri)

MADENİ EŞYA SANATKARLARI ODASI FAALİYETLERİMİZ

1- Teknik Resim Eğitimleri

2- Girişimcilik Eğitimleri

3- Uygulamalı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

4- Proje Hazırlama Çalışmaları

5- Proje Yazma ve Proje Yazılımına Destekler

6- Fuar ve İş Gezileri

7- Sosyal ve Sportif Faaliyetler

8- Üniversite (MYO), Mesleki Eğitim Merkezi, Endüstri Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi ve Ticaret Odası ile koordineli çalışmalarımız

9- Zafer Kalkınma Ajansı, Kosgeb, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü vb. kurumlarla teşvik ve desteklerle ilgili proje çalışmaları.

10- www.tavsanlimeso.com web Sitesinin Oluşturulması

11- Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu ile Üniversite Sanayi İş Birliği (SAN-TEZ) Proje Çalışmalarımız

12- Ahilik Ruhunun ve Kültürünün Yerleşmesi için Ahilik Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi

DEVAM EDEN VE HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ PROJELERİMİZ

1- Yeni Sanayi sitesi yapılması (504 adet işyeri)

2- Bilişim Teknolojileri İş Eğitimi Merkezi Yapılması

3- Proje Üretim Merkezi Binası ve Ekibi oluşturma

4- Girişimcilik Eğitimi, İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi ve Teknik Eğitimlerimizin tekrarı için çalışmalarımız devam etmekte

ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ KREDİ ÇALIŞMALARI

1- Esnaf Başı Asgari 150 Bin Tl’lik Kredi Çalışmaları