Sabah Gazetesi’nin iddialarına göre hükümet ithalatı azaltmak için 130 milyar dolarlık ithalatı oluşturan 43 ürün grubuna odaklanarak yerli üretimi artıracak. Kamu alımlarında da yerli ürünlere öncelik verilecek

Sabah Gazetesi’nin Ekonomi- Finans Bölümü’nde yer alan Hazal Ateş’in kaleme aldığı haberde ithal edilen 3 bin civarındaki ürünlerden 43 ürün grubunun yerlileştirilmesi için devlet desteğinde çalışmaların başlatacağını aktardı. Bu çalışmalardaki amacı açıklayan Ateş, hedefin  10 yılda hem imalat sanayi hem de yerli ara malı üretimini ikiye katlamak olduğunu bildirdi ve üretilecek yerli ürünlerinde kamu alımlarının öncelikli olacağının da altını çizdi.

Hazal Ateşin Sabah Gazetesi Ekonomi-Finans Bölümü’ndeki yazısının tamamı ise şöyle:

“Hükümet, Türkiye‘nin ihracat ürünlerinin yaklaşık yüzde 67’sini oluşturan ithal ürünleri yurtiçinde üretmek için tüm imkânları sunuyor. Bu kapsamda yaklaşık 130 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 3 bin civarında ithal ürün taranırken, yeni dönemde 43 ürün grubuna odaklanma kararı alındı. Bu ürünlerde yerlileştirme için başlangıç kaynağını da devlet karşılayacak. Bu ürünler içerisinde özellikle ilaç, kimyasal, yarı iletken ve elektronik ürünler, gıda sektörü, motorlu taşıt sektöründeki ara malların ithal edilmeden doğrudan yerli üretimi için yeni teşvik, destekler sağlanacak.

İKİYE KATLANACAK
Hedef, 10 yılda hem imalat sanayi hem de yerli ara malı üretimini ikiye katlamak olacak. Büyüme üzerinde belirleyici rol üstlenen imalat sanayi dış ticaretin yaklaşık yüzde 94’ünü oluştururken yarı iletken elektronik ürünler, kimyailaç, makine-teçhizat, gıda sanayi, motorlu kara taşıtlar olmak üzere 5 sektöre özel teşvik verilecek. Yerlileştirme Yürütme Kurulu aracılığıyla, yeni teşvikler, vergi indirimleri, kaynak tahsisi gibi adımlar yaşama geçirilecek.
Öncelik listesindeki ürünler şöyle: Petro kimya ürünleri, polimerler, amino bileşenler, nano-teknolojik ürünler, aşılar, robotik sistem sürücüleri, yeni nesil bataryalar, enerji depolama sistemleri, 5G haberleşme ürünleri, biyomedikal cihazlar, sanayi robotları, takım tezgahları, iş makinaları, tarım makinaları, elektrikli araç motorları, yakıt pilleri, özel tasarım aydınlatma ekipmanları, araçların ses ve gürültü aksanları, mobil uygulamalar, organik gıdalar, enzimler, aramotikler, süt proteinleri, nişasta türevleri.

KAMU ALIMLARINDA ÖNCELİK
Yeni dönemde sanayide stratejik sektörlerde yüksek teknolojili üretimle yerli ve milli üretimin payını artıracak bir altyapı oluşturulacak. Mevcut sanayi tesislerinin dijital dönüşümü sağlanacak. Kamunun ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin yurtiçinde yüksek yerli katkıyla üretilmesini önceleyen bir kamu alım mekanizması oluşturulacak”.

Kaynak