Girişimcilik son yıllarda iş dünyasında yükselen bir kavram.Özellikle teknolojinin gelişmeye başlamasıyla birlikte çok daha fazla hayatımızda yer edinmeye başladı.Yenilikçi,işe yarar pek çok fikri olan girişimci adayları keşfedilmeyi beklemek yerine kendi işini kurup, hem kendisine  hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Girişimci nedir, girişimci kimlere denir, genel bir ifade ile girişimci kar amacıyla mal ve ya hizmet üretimi yapmak için riski üzerine alan kişidir.Girişimci başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim öğelerini alır ve bunların bir araya getirilmesi imkanını sağlar.Girişimci olmak için üç temel  faktör ise cesaret , yetenek ve bilgidir.

Peki girişimci olmak için ne yapmak gerekir?Bir girişimcinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?Bir girişimde bulunmak için neler yapmak gerekir?

Özellikle başta, Kosgeb,Kalkınma Ajansları,Sivil Toplum Kuruluşların bu sürecin içine girmeye başlamasıyla girişimcilik algısı olumlu yönde değişmeye başladı. Çoğu iş sahibi olmak isteyen kişiler artık kendi işimi nasıl kurabilirim düşüncesiyle hareket etme noktasında.Özellikle gençlerimizin bu süreç içerisinde yer alması sevindirici.Artık insanlarımız tüketici olmaktan ziyade, üretici bir yaklaşım içinde yaşamlarını yönlendiriyorlar ve buna göre bir yaşam çizgisi oluşturuyorlar.

Bir girişimci adayının sahip olması gereken özelliklerin başında cesaret geliyor. Cesareti olmayan bir girişimci adayının bu süreçte yer alması zordur. Girişimcilikte riski göze almak gerekir ve risk fazladır. Girişimci adayının bu riski göz önüne alması gerekir.Girişimci adayının farklı bir düşünce ve proje ile ortaya çıkarak arz yaratması gerekmektedir. Bunun sonucunda  alıcılar tarafından talep edilen mal ve ya hizmet karşılığında maddi anlamda kazanç elde etmesi söz konusu olacaktır.

Girişimci adayının sahip olması gereken özelliklerden bir diğeri, yenilikçi ve değişime açık olması. Girişimci adayının yenilikleri yakından takip etmesi, bu değişime ayak uydurması zorunludur. Tabi ki tüm bunların yanı sıra da girişimci adayının girişimcilik konusunda eğitim alması gereklidir. Girişimci adayının öncelikle modern anlamda bir işletmeciliğin nasıl yapıldığını bilmesi gereklidir.

Destek geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak veriliyor.Girişimcilik konusunda KOSGEB’in bu süreçte önemli bir payı var. Kosgeb Girişimcilik Destek Programı kapsamında girişimciliğin desteklenmesi , yaygınlaştırılması,başarılı işletmelerin kurulması amacıyla, girişimci adaylarına yönelik, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla, uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenleyerek , destek veriyor. İşletme kuruluş desteği olarak 3.000.-TL, Kuruluş dönemi makine, teçhizat ofis donanım ve yazılım desteği olarak 15.000.-TL ve işletme giderleri desteği ile 12.000.-TL , toplamda 30.000.-TL üst limitli geri ödemesiz desteğin yanında, sabit yatırım desteği olarak 70.000.-TL üst limitli ve %60, %70 ve %80 oranlı destek sağlanıyor.

 Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının da girişimci adaylarına yönelik,  katkılarının büyük olduğunu unutmamak gerekir.İlçemizde ve çevremizde  girişimciye destek vermek amacıyla odamız öncülüğünde İş-Kur ve Kosgeb işbirliği ile girişimci adaylarına iş kurma ve iş geliştirme süreçlerinde geçmiş yıllarda eğitim ve danışmanlık imkanı sağlandığı gibi ,bölgemiz ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen odamız, girişimciliğin yaygınlaştırılması için Kosgeb ve İş kur tarafından desteklenen uygulamalı girişimcilik eğitimlerini 2015 yılı içerisinde de devam ettirmeyi amaçlıyor.

Mücella Kır